ابزار تازه سرکوب دانشجویان منتقد در ایران؛ تشکیل کمیته‌های اخلاق و حجاب

0 10


اعتراض

منبع تصویر، Telegram (Shoraie Senfi Danshjoyan)

این روزها موضوع پوشش و حجاب در دانشگاه‌های ایران، به یکی از مهم‌ترین مسائل مسئولان دانشگاه‌ها و نیروهای امنیتی تبدیل شده است. آنقدر که به شهادت دانشجویان،‌ نیروهای حراست در میانه کلاس درس، ناگهان در را باز می‌کنند، کلاس را مختل می‌کنند و از دانشجویان می‌خواهند که «ضوابط حجاب و عفاف» را رعایت کنند.

این سختگیری‌ها، بعد از اعتراض‌‌های گسترده دانشجویان در جریان جنبش زن زندگی آزادی تشدید شده است. هر چند که بهانه نهادهای دانشگاه‌، پوشش دانشجویان و روابط آنهاست، اما در عمل، با «تهدید و پرونده‌سازی» برای آنها، به ابزاری برای سرکوب و کنترل دانشجویان تبدیل شده است.

در همین راستا،‌ به تازگی دانشگاه‌های مختلف در ایران، کمیته‌هایی تشکیل داده‌اند که تا به آنچه «وضعیت حجاب و روابط نامناسب دانشجویان» می نامند، رسیدگی کند.

این کمیته ‌در کنار کمیته‌های انضباطی که با تغییر شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان در آبان پارسال و اجازه شورای امنیت کشور، اختیارات گسترده‌ای برای برخورد و تعلیق دانشجویان پیدا کرده‌اند، بعنوان بازوهای «سرکوب» در دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند.Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.