از چه نظر رژیم طالبان محکوم به شکست است؟

0 7


کامبیز رفیع– کارشناس اقتصاد سیاسی

مجموعه «ناظران می‌گویند» بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی‌بی‌سی فارسی می‌کوشد در این مجموعه، با انعکاس دیدگاه‌ها و افکار طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از موضوعات مختلف ارائه دهد. بدیهی است انتشار این آرا و نقطه‌نظرها، به معنای تایید آنها نیست.

منبع تصویر، Social Media

تصامیم طالبان در پیِ یک سال تصرف نظامی افغانستان مستقیما به زمامداری بد (bad governance) کمک کرده  و موازی با آن، کم نیستند کسانی که باور دارند این رژیم خود محکوم به شکست است. آیا رژیم این گروه به علت حکومت‌داری بد به تنهایی و بدون عامل بیرونی از هم خواهد پاشید؟

باور به فروپاشیِ خودبخودی طالبان شاید برگردد به تصویری که از نهاد حکومت شایع است که این گروه تا حال نتوانسته آن‌ را شکل ببخشد و با تصامیمش نهادهای پرهزینه نظام قبلی را نیز دچار پس‌رفت ساخته است. در تعریف متعارف از حکومت، در کم‌ترین حالت، ارایه برخی خدمات به‌شمول امنیت روانی و فزیکی، شغل، آموزش، و تامینِ خدمات صحی از وظایف آن اند. استبدادی یا انتخابی، نوع نظام در این‌که نیروی حاکم «حکومت» تشکیل دهد و دیگر دولت‌ها به آن چنین حیثیتی قایل شوند مطرح نیست.Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.