جان باختگان اعتراض‌های ایران؛ آیلار حقی «جنبش زن زندگی آزادی را یک انقلاب شهروندی می‌دید»

0 8


سالگرد مهسا

آیلار حقی، چهار سال بود که در رشته پزشکی در دانشگاه تبریز تحصیل می‌کرد. کلاس رقص آذری می‌رفت و به خوبی می‌رقصید. شناگر هم بود. و البته معترض به وضعیت موجود.

او از جمله جان‌باختگان اعتراض‌های ایران است که حکومت اصرار دارد در کشتنش نقشی نداشته، اما اطرافیانش می‌گویند شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد، او توسط ماموران کشته شده است.

به گفته نزدیکان آیلار، او از ابتدای «جنبش زن، زندگی، آزادی» در اعتراض‌های تبریز شرکت می‌کرد.

یکی از نزدیکان خانواده حقی که به دلیل فشارهای امنیتی امکان انتشار نامش ممکن نیست، به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «آیلار برای مطالبه حقوق انسانی خودش و تمام هموطنانش به خیابان رفت. برای ارزش‌ها و آرزوهای مشترک همه مردم ایران. برای آزادی، برای کرامت انسانی، برای زندگی بهتر. آیلار جنبش زن زندگی آزادی را یک انقلاب شهروندی می‌دید.»Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.