خط فقر در تهران به حدود ۱۵ میلیون تومان رسید

0 9بر اساس جدیدترین گزارش وزارت کار ایران، نرخ خط فقر در سال ۱۴۰١ برای کل کشور و تهران به ترتیب ٧ میلیون و ٧۰۰ هزار تومان و ۱۴ میلیون و ٧۰۰ هزار تومان برآورد کرده است.

طبق این گزارش، خط فقر برای سال ۱۴۰١ به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ٢ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و برای خانوار چهارنفره حدود ٧ میلیون و ٧۰۰ هزار تومان است. این عدد برای خانوارهای سه‌نفره و چهارنفره در شهر تهران در سال ۱۴۰١ حدود ١١ میلیون و ٩۰۰ هزار و ۱۴ میلیون و ٧۰۰ هزار تومان است.

نرخ فقر یک خانوار چهارنفره در سال ۱۴۰۰ برای کل کشور برابر با ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان بود.

خط فقر در سال ۱۴۰۰ در سطح کشور نسبت به سال قبل رشدی ۵۰ درصدی داشته و به ١ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسید. بدین‌تریب خط فقر برای یک خانوار سه‌نفره و چهارنفره به ترتیب ٣ میلیون و ٧۰۰ هزار و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان بود.

طبق گزارش وزارت کار، با توجه به تورم گروه‌های خوراکی، خانوارهای کم‌درآمد مجبور به کاهش بیشتر مصرف کالاهای اساسی و خوراکی شده‌اند.

علاوه بر این، داده‌های وزارت کار نشان می‌دهد وضعیت رفاهی دهک‌های کم‌درآمد جامعه در سال ۱۴۰۰ بهبود نیافت و شکاف فقر نسبت به سال ١٣٩٩ تا حدودی افزایش یافت.Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.