زندگی دربیت‌المقدس چگونه جریان دارد؟ مشاهدات خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی از کرانه باختری

0 5


بیت المقدس شرقی
توضیح تصویر،

شهر قدیمی بیت المقدس

  • نویسنده, سوران قربانی
  • شغل, بی‌بی‌‌سی

گاهی ممکن نیست فاجعەها را با هم مقایسە کرد. اینکە بی‌خانمان شدن یک خانوادە اسرائیلی را با رفتن یک خانوادە فلسطینی غزە زیربمب جنگندەها یکی دانست. یا برعکس ربودە شدن یک کودک شیرخوار اسرائیلی را با آوارە شدن یک خانوادە فلسطینی.

هرکدام در نوع خود یک تراژدی هستند، اما تکرار آنها و واکنش مردم بە آنهاست کە وضع را تغییر می‌دهد.

در شهر قدیمی بیت‌المقدس قدم می‌زنیم. می‌خواهیم برای چند ساعتی هم شدە فرصت را غنیمت شمردە، اخبار جنگ را کنارگذاشتە و این شهر را ببینیم، هر چند گذرا.

وسط هفتە است، نە روز تعطیل مسلمان‌هاست، نە یهودی‌ها و نە مسیحی‌ها.Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.