عرصه میراث جهانی پاسارگاد شکسته شد

0 9


با دیوارکشی و توسعه گورستان روستای «مادرسلیمان» عرصه و حریم ممنوعه میراث جهانی پاسارگاد شکسته شد.

عرصه و حریم ممنوعه میراث جهانی پاسارگاد با دیوارکشی و توسعه گورستان روستای «مادرسلیمان» که نقضِ ضابط عرصه به شمار می‌آید، شکسته شد تا بار دیگر شاهد زیرپا گذاشتن قانون‌های میراث فرهنگی باشیم.

در تازه ترین بازدید میدانی، دیوارکشی در گورستان روستای «مادرسلیمان» به بهانه توسعه آن، رخ داده که نقض ضابطۀ عَرصۀ میراث جهانی پاسارگاد است و چسبیده به عَرصه و فنس کشی گِرداگرد مجموعۀ تاریخی پاسارگاد و روبه‌روی آرامگاه کورش بزرگ است و روشن نیست که چگونه مسئولان میراث فرهنگی شهر پاسارگاد و پایگاه جهانی پاسارگاد آن را نادیده گرفته و از کنارش به‌سادگی گذشته‌اند.

این در حالی است که بر پایۀ قانون‌های میراث فرهنگی، هرگونه توسعه و ساخت‌وساز و پی کنی و غیره در حریم بناها و آثار ملی و جهانی ممنوع بوده و تخلف به شمار می‌آید و هیچ فرد یا نهاد و اُرگانی حق ندارد که قانون را زیر پا گذاشته و خدشه دار کند. زیرا هیچ کس یا نهادی فراتر از قانون نیست و همه باید به قانون احترام گذاشته و در برابر قانون یکسان هستند. همچنین همان گونه که گفته شد، توسعۀ گورستان «مادرسلیمان» درون عرصه میراث جهانی پاسارگاد است و نقض ضابطه‌های عرصه به شمار می‌آید و ممنوع است و باید هرچه زودتر برچیده شود. زیرا خطر خروج از فهرست یونسکو در کمین مجموعۀ جهانی پاسارگاد خواهد بود.

از سویی، بر پایۀ مادۀ 560 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرکس بدون اجازه از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، یا با تخلف از ضابطۀ مصوب و اِعلام شده از سوی این وزارت خانه، در حریم آثار تاریخی فرهنگی نام برده در این ماده، عملیاتی اَنجام دهد که سبب تزلزل بنیاد بناها شود، یا در نتیجه آن عملیات، به بناها و آثار نام برده خرابی یا لطمه وارد شود، افزون بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده، به زندان از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

کارشناسان و کنشگران میراث فرهنگی خواستار برچیدن دیوارکشی و ممنوعیت توسعۀ گورستان «مادرسلیمان» شده‌اند. همچنین خواستار بازنگری در پروانۀ کار معدن مرادی و دیگر معدن‌ها و ساخت و سازها در حریم های میراث جهانی پاسارگاد هستند.

*منبع عکس کاور: تارنمای مهرگانSource link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.