مرگ بندیکت شانزدهم، نگاهبان سنتی کلیسای کاتولیک

0 28


پاپ بندیکت شانزدهم

منبع تصویر، Getty Images

انتخاب پاپ بندیکت شانزدهم به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک، به هیچ وجه خلاف انتظار نبود، اما در عین حال نقطه اوج ترقی سریع و جنجال برانگیزیوزف راتسینگر بود.

هواداران دویست و شصت و پنجمین رهبر کلیسای کاتولیک او را فردی بسیار متفکر معرفی می‌کردند که برای حفاظت از میراث معنوی که پاپ ژان پل دوم به او سپرده بود، سخت تلاش می‌کرد.

اما از نظر منتقدان، او اصلی‌ترین مبلغ و نگهبان برخورد جزم‌اندیشانه کلیسا با مسائلی نظیر سقط جنین و پیشگیری از بارداری بود. او هرگز از گفتن یا انجام دادن چیزهایی که بنظرش لازم و صحیح می‌رسید، ابایی نداشت، حتی اگر حرف‌ها و کارهایش باعث رنجیدن عده‌ای می‌شد.

او در ۷۸ سالگی به‌عنوان پاپ انتخاب شد، و پس از آن عوارض کهولت سن و مشکلات جسمی به‌سرعت بروز کرد.Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.