نقش تغییرات اقلیمی در بروز سیلهای ویرانگر در پاکستان

0 43


نقش تغییرات اقلیمی در بروز سیلهای ویرانگر در پاکستان

در سال های اخیر با رشد نیروگاه های بادی و خورشیدی که تولید برق از آنها ماهیتی منقطع دارد تلاش برای ساخت سیستم های ذخیره انرژی شدت گرفته. در گزارش اول درباره ساخت یک باتری تازه با فلز فراوان روی و ماده ای عجیبی یعنی پوست خرچنگ خواهیم شنید. بعد گزارشی درباره رابطه سیل های پاکستان با تغییر اقلیم داریم.Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.