چهار دهه پس از محمد حسین سرآهنگ «نغمه‌سرای بیدل» که «سرتاج موسیقی» افغانستان شد

0 13


استاد سرآهنگ

منبع تصویر، Social Media

  • نویسنده, حمید هامی
  • شغل, دیپلمات پیشین افغانستان

ساعت ۷ و۲۰ دقیقه شامگاهانِ جمعه ۱۴ قوس/آذر ۱۳۲۵ خورشیدی، نوایی نو در آهنگی از رادیوی کابل برخاست و ۲۰ دقیقه تا زمان پخش اخبار، به سرودن ادامه داد. همان شب، بار دیگر در ساعت ۸ و۴۰ به وقت کابل، همان آواز گوش‌نواز شد و این‌بار سرودن او ۱۵ دقیقه ادامه یافت و پس از آن رادیو، اخبار و در دو دقیقه «سلام پادشاهی» را پخش کرد و رادیو که نشرات ۲۴ ساعته نداشت، به خاموشی شبانگاهی رفت.

او را به نام «محمدحسین خان» معرفی کردند که تازه از هند برگشته بود. پدرش هم در رادیو آواز می‌خواند و سازی را هم می‌نواخت که هیچ‌کس پیش ازو ننواخته بود. آن ساز، عجیب و شبیه یک میز کار بود که باید نوازنده در هنگام نواختنش بر روی صندلی/کرسی می‌نشست. آن ساز را «پیانو» و نوازنده را «استاد» غلام‌حسین خان می‌گفتند.

محمدحسین خان، پسر استاد غلام‌حسین خان، ۲۹ ساله بود که پس از ۱۶ سال آموزش و ریاضت موسیقی نزد استاد عاشق علی خان، بزرگترین استاد سبک «پتیاله» موسیقی کلاسیک، از هند برگشته بود. او از ۱۴ قوس/آذر ۱۳۲۵ تا اول جدی/دی، چهار بار در رادیو آواز خواند و از آن جا که در آن روزگار، ساز و آواز به گونه‌ زنده از ساختمانی در پل‌ باغ‌ عمومی کابل پخش می‌شد، کسی به خاطر ندارد که آن قطعه‌ها کدام بودند. رادیو که تازه از «کوتی‌لندنی» در پل‌ هارتن به این ساختمان کوچیده بود، هنوز وسایل و امکانات ضبط برنامه را نداشت.

دو سال پیشتر از آن، اصولنامه‌ رادیو در ۲۷ ماده چاپ شده بود. به اساس آن اصولنامه، کسانی که دستگاه شخصی رادیو داشتند باید مجوز استفاده را در بدل یک افغانی می‌گرفتند. بهای همان مجوز به هتل‌ها و رستوران‌ها، پنج افغانی بود. به اساس آن اصولنامه، انتقال و فروش دستگاه رادیو هم باید به ثبت می‌رسید. از این‌رو، شنیدن رادیو با امکانات شخصی کار آسانی نبود و بسیاری‌ها در پایان بلندگوهایی که در گوشه‌هایی از شهر نصب بود، می‌ایستادند و رادیو می‌شنیدند.Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.