کمتر یا بیشتر: آیا بهای یک شلوار جین ده هزار لیتر آب است؟

0 52


کمتر یا بیشتر: آیا بهای یک شلوار جین ده هزار لیتر آب است؟

در برنامۀ این هفته پرسشی را داریم که به اشکال مختلف بارها مطرح شده است. برای نمونه، استلا می‌پرسد: “آیا درست است که برای تولید یک شلوار جین به ده هزار لیتر نیاز هست؟”Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.